Español English Polski
 

 WSTĘP   

Projekt Archeologiczny Culebras to długoterminowy, międzynarodowy i interdyscyplinarny projekt badawczy podejmujący problematykę rozwoju prekolumbijskich cywilizacji Północnego Wybrzeża Peru. Projekt został powołany w 2002 r. jako wspólne przedsięwzięcie Ośrodka Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pontyfikalnego Uniwersytetu Katolickiego Peru w Limie, na mocy umowy dwustronnej podpisanej pomiędzy tymi instytucjami.

Projekt jest współkierowany przez Krzysztofa Makowskiego (Pontifikalny Uniwersytet Katolicki Peru, Lima), Miłosza Giersza i Patrycję Prządkę-Giersz (Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego).

Strona internetowa dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Niniejsza strona internetowa jest zbiorem istotnych informacji na temat Projektu Culebras, takich jak główne cele badawcze, personel naukowy, czy rezultaty archeologicznych prospekcji terenowych przedstawione w formie multimedialnej bazy danych systemu GIS.

Mamy nadzieję, że strona ta dostarczy Państwu wielu ciekawych informacji!